Titels       #  = laatst toegevoegde titel)

De Bloem der Natie.  Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden.   J. Aalbers en M. Prak (red.) 

1585. De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders.
  Gustaaf Asaert.  

Burgemeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw. J.F.L. de Balbian Verster.  

De Landgrenzen van Nederland I. (tot aan den Rijn).  W.A.F. Bannier.  

Legerorganisatie en oorlogvoering in de Lage Landen tijdens de 16e en 17e eeuw.           
(in ĎBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Deel 118, afl. 4)  

Keizer Karel V. 1500-1558. De utopie van het keizerschap.  Wim Blockmans.    

Geschiedenis van de Joden in Nederland.  J.C.H. Blom e.a.  

Van piskijkers en heelmeesters. Genezen in de Gouden Eeuw. Museum Boerhaave. 

De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw.  Marion Boers     

Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.  H. Bonger,  J.R.H. Hoogervorst,  M.E.H.N. Mout,  I.SchŲffer,  J.J. Woltjer (red.) 

Scheurbuik.  Stephen R. Bown   

Nederland Lukraak. Klinkklare feiten over de vaderlandse geschiedenis. Simon Brester, Floris Brester en Martin Brester.

De Geschiedenis van het Postvervoer.  E.A.B.J. ten Brink.

De Zwarte Dood. Hoe de pest de wereld veranderde.      Norman F. Cantor                 

Het Bad.   Eline Canter Cremer-van der Does         

Het Hollands Huisgezin (1560-heden).     Dirk Damsma              

Tulpengekte.     Mike Dash.  

Oproeren in Holland. R.M. Dekker.  

Holland in beroering. Rudolf Dekker.  

In Gemeenschap met de tijd.  A.Th. van Deursen.   

Mensen van klein vermogen. A.Th. van Deursen.

De herroeping van het Edict van Nantes (1685) in de Franse en Nederlandse geschiedschrijving.  
A.Th. van Deursen, F.R.J. Knetsch, S.B.J. Zilverberg, G.J. Schutte (red.).  

1666: het Vlie brandt. Anne Doedens en Jan Houter.                             

Socinianisme in de Nederlanden. Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 30 (2004).  

De geschoolde stad. Onderwijs in Amsterdam in de Gouden Eeuw. Marieke van Doorninck / Erika Kuijpers

De Gilden. Theorie en praktijk. I.H. van Eeghen.  

Nacht en ontij.  Een geschiedenis van het duister.  Roger Ekirch.         

Getemperde Vrijheid.     H.A. Enno van Gelder.  

Vrijheid en onvrijheid in de Republiek (1572 tot 1798)  H.A. Enno van Gelder.

Nederlandse Religiegeschiedenis.   Joris van Eijnatten, Fred van Lieburg

De Grenzen van Nederland, van Wielingen tot aan den Rijn.  H. Emmer Jr.      

De Nederlandse Staat onder de Republiek.   S.J. Fockema Andreae.      

De verdwenen Messias.   John Freely.                                

Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek.  Robert Fruin.  

Op zoek naar de Republiek. Politiek denken tijdens de Nederlandse Opstand (1555-1590).   
Martin van Gelderen.

De Gilden.  Jan ter Gouw.  

Losbandige jeugd.   Leendert F. Groenendijk & Benjamin B. Roberts (red.)      

De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte.  S.Groenveld,  H.L.Ph. Leeuwenberg e.a.

Wezen & Boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen.  S. Groenveld, J.J.H. Dekker, Th.R.M. Willemse, eindredactie J. Dane

De Prins voor Amsterdam.  S. Groenveld.    

Het Gelijk van de Gouden Eeuw. Recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden.  
Michiel van Groesen, Judith Pollmann, Hans Cools (red.)   

Moedernegotie en Grote Vaart. Hans den Haan.  

Walvisvaart in de Gouden Eeuw.  Louwrens Hacquebord en Wim Vroom (red.)    

Huwelijk in Holland.  Manon van der Heijden. 

Leeghwater. Idealist en molenmaker.  Dirk de Herder, Joep Monnikendam, Hans Woestenburg.  

Het bruine goud. Kroniek van de turfgravers in Nederland.   Sietse van der Hoek.    

Staat in de vrijheid, de geschiedenis van de remonstranten. G.J. Hoenderdaal en P.M. Luca (red.)

Geschiedenis der Confiscatie in Nederland.  W. van Iterson   

Een zegenrijk gewest. Nieuw-Nederland in de zeventiende eeuw. Jaap Jacobs

Petrus Stuyvesant. Een levensschets.  Jaap Jacobs       #

Galgebergen en galgevelden in West- en Midden-Nederland.  H.G. Jelgersma         

Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw.  Joop de Jong.   

Alva. Een biografie.  Henry Kamen. 

Daer compt de Lotery met trommels en trompetten!  Anneke Huisman en Johan Koppenol.    

Het Gildewezen, opkomst, bloei, verval. Th. Keulemans.  

Handel in de Gouden Eeuw. H.Klompmaker.  

Stedenbouwkundige ontwikkeling in Nederland. W.B. Kloos  

De Man en zijn Staat. 1547-1619. Oldenbarnevelt. Ben Knapen.  

De geschiedenis van de laatste eer in Nederland.   H.L. Kok.    

Hollands stapelmarkt en haar verval.  T.P. van der Kooy.       

Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald bed.   Anton van der Lem.  

Tussen schandpaal en schavot.    Leo Lensen en Willy H. Heitling.    

De Unie van Utrecht. H.Chr.G.J. van der Mandere.

Philips Willem van Oranje  W.C. van Mees.   

Hollandse winters.   A.M. Meijerman.                 

De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544.  A.F. Mellink  

Van Ridders tot Regenten.  H.F.K. van Nierop.  

Het Verraad van het Noorderkwartier. Henk van Nierop.  

De Geschiedenis van de Kerk op honderd bladzijden. Pastoor W. Nolet.  

De Gave Gods. De pest in Holland. Leo Noordegraaf en Gerrit Valk.

Lumey, de vossestaart.  Admiraal van de Geuzen.   Ton Oosterhuis.      

De Parels en de Kroon. Gert Oostindie.  

De Tulp.    Anna Pavord  

De Geschiedenis van het Protestantisme in Vlaanderen. E. Pichal.  

De burger en de hoer. Lotte van de Pol.  

Het Raadsel van de Gouden Eeuw. Maarten Prak.  

Amsterdam Nieuw-Amsterdam 1609-2009.   Martin Pruijs.       

Zeehelden. Ronald Prudíhomme van Reine.  

Moordenaars van Jan de Witt.  Ronald Prudíhomme van Reine.   

Seks, Drugs en Rock 'n Roll in de Gouden Eeuw. Benjamin B. Roberts  

Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij in AziŽ onder de VOC. Matthias van Rossum  

Johan de Witt, Een volmaakt Hollander. Dick Schaap.  

De Beeldenstorm.  J. Scheerder.     

Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw.  G.D.J. Schotel. 

Het leger in de 17e eeuw. C.M. Schulten en J.W.M. Schulten.  

'Een noodlottig jaar voor veel zotte en wijze'. De Rotterdamse windhandel van 1720.  C.H. Slechte.   

Het waagstuk. De geschiedenis van waaggebouwen en wegen in Nederland. C.H. Slechte en N. Herweijer (red.)  

De Rijnsburger Collegianten.   J.C. van Slee.                    

De Geschiedenis van het Socianisme in de Nederlanden.  J.C. van Slee.  

Compendium der Romeinse en Oud-Nederlandse Rechtsgeschiedenis.  N. Smits      

Straffen door de eeuwen heen.  H. Steensma.   

Wassend water, dalend land.   Taeke Stol.                 

Woeker en het verbod op rente.   A.J. van Straaten.  

Het oudste beroep. Geschiedenis van de prostitutie in Nederland. H.W.J. Volmuller  

Mensen, leven en werken in de Gouden Eeuw. A.J.C. de Vrankrijker.  

Geschiedenis van de Belastingen.   A.C.J. de Vrankrijker.    

Barges & Capitalism.  Jan de Vries

Het Beleg van Haarlem.   J.W. Wijn        

Nederland 1500-1815. Jan de Vries en Ad van der Woude  

Dissidenten in de Gouden Eeuw. S.B.J. Zilverberg  

Godsdienst in Nederland  (aantekening)

Jansenisten.   (aantekening)

Staatsgodsdienst   (aantekening)

De 17 ProvinciŽn der Nederlanden.   (aantekening)

Prins van Oranje   (aantekening)

Steden in de Frontlijn (aantekening)